Barangay Law/Resolutions

 
 
 
KAUTUSAN BLG. 01, S.2008- “IMPOSING CURFEW HOUR FOR THE YOUTH (16 YEARS OLD AND BELOW).”

KAUTUSAN BLG. 02, S.2008- “MAHIGPIT NA IPINAGBABAWAL ANG PAG-GALA NG MGA ASO SA LANSANGAN.”

KAUTUSAN BLG. O1,S.2009 – “PAGBABAWAL NA PAGBILARAN ANG KALAHATING BAHAGI NG DAAN NG FISHPORT.”

KAUTUSAN BLG. 03, S.2009- “PINAGBABAWAL ANG PAG-AALAGA NG KAMBING KUNG WALANG SAPAT NA LUGAR O KULUNGAN.”

KAUTUSAN Bilang 01 (SERYE 2011)

“PAGBABAWAL SA PAGLALARO NG BASKETBALL SA MGA BARANGAY COVERED COURT SA MGA ORAS NA MAY  KLASE SA DAY CARE AT PUERTO RIVAS IBABA ELEMENTARY SCHOOL”

 

Unang Paglabag                                 -              Multa sa halagang P    200.00

                                Pangalawang Paglabag             -              Multa sa halagang P    300.00

                                Ikatlong Paglabag                      -              Multa sa halagang P    500.00

                                Ikaapat na Paglabag                  -              Multa sa halagang P 1,000.00 at

                                at sunod-sunod na paglabag                     hindi na makapaglalaro dito

 

KAUTUSAN Bilang 02 (SERYE 2011)

“KAUTUSAN NA MAHIGPIT NA IPAGBAWAL ANG PAGPAPARADA NG ANUMANG URI NG SASAKYAN SA MAGKABILANG GILID NG ATING MGA DAAN (DOUBLE PARKING)”

Unang Paglabag                     -           Multa sa halagang P 200.00

                        Pangalawang Paglabag          -           Multa sa halagang P 500.00

                        Ikatlong Paglabag                  -           Multa sa halagang P 1,000.00          

                        at sund-sunod na paglabag

KAUTUSAN Bilang 05 ( SERYE 2011)

“ KAUTUSAN NA IPINAGBABAWAL ANG PAGGAMIT NG MGA BARANGAY COVERED COURT SA MGA IBANG GAWAIN  KATULAD NG PAGHAHAYUMA, PAGLAGYAN NG MGA LAMBAT, PAGHANGUAN AT PAGBILARAN NG MGA ISDANG TUYO AT IBA PANG MGA GAWAIN NA WALANG PAHINTULOT NG BARANGAY”

 

                        Unang Paglabag                     -           Multa sa halagang P300.00

                        Pangalawang Paglabag          -           Multa sa halagang P500.00

                        Ikatlong Paglabag                  -           Multa sa halagang P1,000.00

                        Ikaapat na Paglabag              -           Pagkumpiska sa mga lambat at mga gamit

                                                                                    na makikita sa lugar

 

KAUTUSAN Bilang. 06 (SERYE 2011)

“KAUTUSAN NA IPINAGBABAWAL ANG “ILLEGAL TAPPING” NG KURYENTE SA MGA POSTE AT ANG PAGKAKABIT NG LINYA NG TUBIG SA MGA GRIPONG  DE BOMBA NA PAG-AARI NG BARANGAY”

Unang Paglabag                     -           Multa sa halagang P300.00

                        Pangalawang Paglabag          -           Multa sa halagang P500.00

                        Ikatlong Paglabag                  -           Multa sa halagang P1,000.00

                        Ika-apat na Paglabag             -           Paghahain ng kaso sa korte

                        at sunod-sunod na paglabag

 

KAUTUSAN Bilang. 07 (SERYE 2011)

“KAUTUSAN NA MAHIGPIT NA IPAGBAWAL ANG PAGTATAYO NG ANUMANG ISTRAKTURA SA GILID NG ILOG”

Unang Paglabag                         -              Multa sa halagang P300.00

                                Ikalawang Paglabag          -              Multa sa halagang P500.00

                                Ikatlong Paglabag              -              Multa sa halagang P1,000.00

                                Ika-apat na Paglabag         -              Pagtatangal sa itinayong istraktura

                                at sunod-sunod na paglabag   

 

KAUTUSAN Bilang. 08 (SERYE 2011)

“KAUTUSAN NA IPAGBAWAL NA PAGBILARAN NG ISDA ANG MGA PANGUNAHING LANSANGAN NG ATING BARANGAY”

Unang Paglabag         -           Multa sa halagang P300.00

                        Ikalawang Paglabag   -           Multa sa halagang P500.00

                        Ikatlong Paglabag      -           Multa sa halagang P1,000.00

                        Ika-apat na Paglabag -           Pagtatanggal sa bilaran

 

KAUTUSAN BILANG 03 (SERYE 2011)

 

“KAUTUSAN NA NAGBABAWAL SA PAGTATAPON AT PAGKAKALAT NG BASURA O ANOMANG URI NG DUMI SA KALSADA, ILOG, PARKE O PLASA AT SAAN MANG LUGAL NG BARANGAY PUERTO RIVAS IBABA, LUNGSOD NG BALANGA.

Unang Paglabag                 -              P100 multa o dalawang oras (2hrs) na paglilingkod

                                                                                                sa pamayanan;

                                Ikalawang Paglabag   -              P300.00 multa o limang oras (5hrs) na paglilingkod

                                                                                                sa pamayanan;

                                Ikatlong Paglabag       -              P500.00 multa o walong oras (8hrs) na

                                                                                                paglilingkod sa pamayanan.

 

 

KAUTUSAN BILANG 04 (SERYE 2011)

 

“KAUTUSAN NA MAHIGPIT NA IPINAGBABAWAL ANG PAG-INOM NG ALAK O ANUMANG URI NG INUMING MAY ALKOHOL AT NAKALALASING SA MGA KALSADA AT SA MGA DAANANG TABI NITO, MGA ISKINITA AT SA MGA PAMPUBLIKONG LUGAL TULAD NG LIWASAN, PARKE, PASYALAN, PAARALAN, TANGGAPAN, SINEHAN, ACADE, SEMENTERYO, PALENGKE AT MGA KAURI NITO SA LUNGSOD NG BALANGA AT GAWARAN NG KARAMPATANG PARUSA ANG PAGLABAG DITO.”

 

Unang Paglabag                     -Multa sa halagang P1,500.00

            Ika-2 Paglabag                        -Multa sa halagang P3,000.00

Ika-3 Paglabag                        -Multa sa halagang P5,000.00 o pagkabilanggo ng anim     

                                                 (6) na Buwan, o kapwa-multa at bilanggo ayon sa kapasiyahan       

                                                  ng Hukuman.

 

 
 

KAPASYAHAN BLG. 01-S.2009 – “PAGPAPATAYO NG WATER SYSTEM SA LUGAR NG LUMANG GUSALI NA PAG-AARI NG BARANGAY.”

KAPASYAHAN BLG. 06-S.2009 – “KAPASYAHANG MAGKAROON NG HANGGANAN ANG BILARAN NG ISDA(TUYO) SA KAPALIGIRAN NG FISHPORT AT ITAKDA ITONG BABAAN NG MGA NAHULING ISDA NG PALAKAYANG PANGULONG.”

KAPASYAHAN BLG. 07-S.2009 – “KAPASYAHANG MAGKAROON NG KUMPLETONG GRADO MULA IKA-4 HANGGANG IKA-6 NA BAITANG SA ELEMENTARYA ANG M. DELOS REYES MEMORIAL ELEMENTARY SCHOOL ANNEX SA SITIO BERNABE, PUERTO RIVAS IBABA, LUNGSOD NG BALANGA, LALAWIGAN NG BATAAN.”

KAPASYAHAN BLG. 08-S.2009- “KAPASYAHANG PAGTATAMBAK, PAGSESEMENTO AT PAGSASA-AYOS NG KALSADA NG M. DELOS REYES STREET.”
Comments