History of Puerto Rivas Ibaba

        Ang Puerto Rivas Ibaba, ay isa sa mga barangay ng Lungsod ng Balanga sa Lalawigan ng Bataan, 1.5 kilometro ang layo nito sa Balanga.        Ito ay nakilala sa tawag na “Dagat” sapagkat ito ay malapit sa dagat.  Ang naunang tawag dito ay “Ibayong Malaki”.  Ang “Dagat” ay nahahati sa Itaas at Ibaba. Itaas ang tawag sa lugar na unang madaratnan kung galing sa Balanga hanggang sa may simbahang Katoliko at Ibaba naman mula dito hanggang doon sa papuntang dagat.         Ang Puerto Rivas ay ipinangalan sa isang paring Kastila na si Padre Benito Rivas na noon ay nadestino sa baryong ito upang magturo ng Kristiyanismo.  Noong una siya ay tumira sa Tortugas sa may Bagong Pulo.  Nang kalaunan siya ay lumipat sa Itaas ng Puerto Rivas malapit sa simbahan ng Aglipay at dito siya nanirahan ng maraming taon at ng siya ay tumanda na at naging masasakitin siya ay lumipat na sa Balanga.  Para sa kanyang karangalan ang mga pinunong Kastila ay nagkaisa na isunod sa kanyang apelyido ang pangalan ng baryo. At pinangalanan itong PUERTO  RIVAS. Puerto dahil ito ay nasa bukana at malapit sa dagat at Rivas para sa karangalan ni Padre Benito Rivas.          Mula noon ang baryo ay tinawag na sa opisyal na pangalang PUERTO RIVAS.

Comments