Mission and Vision

LAYUNIN

MAPANATILI ANG KATAHIMIKAN, KALINISAN AT KAAYUSAN NG ATING BARANGAY. HIGIT NA PAGPAPAHALAGA SA EDUKASYON AT SA KAPAKANAN NG MGA MAMAMAYAN TUNGO SA PAG-UNLAD NG BARANGAY PUERTO RIVAS IBABAPANANAW

MAITAGUYOD ANG ATING BARANGAY NA MAGING SENTRO NG KALAKALAN PAGDATING SA "FISH PROCESSING" AT MAISULONG ANG ANTAS NG EDUKASYON AT PAMUMUHAY NG MGA MAMAMAYAN SA ATING BARANGAY SA TAONG 2016.
Comments